گژارش لژیون همسفران عشق

‌کمک راهنما :سرکار خانم الهه فرمودند:

رمزوراز کشف حقیقت در دو چیز است یکی یافتن راه ودیگری آنچه برداشت می نمایم  اقای مهندس فرمودند :رمز یک چیزی که پوشیده است وراز چیزی که رمز پوشیده است شما بارها در فیلم های سینمایی دیده باشید که نیروی مافیایی را می خواهند دستگیر کند یک مدرک از آن باید بدست بیاورند پس بنابراین حمله می کند به گاو صندوق تا بتواند آن مدرک را پیدا کنندنیاز به قفل ویارمز گاو صندوق دارندوقتی رمز را زدند در گاو صندوق باز می شود وحالا ممکن در این صندوق پول غیر قانونی یا مواد  داخلش مخفی کرده باشندآقای امین می فرمایند: از نظر آقای مهندس راز یک چیز سر پوشیدتری است چیزی که نیاز دارد اول رمزش را رمز گشایی کنیم بعد رمز وراز کشف حقیقت چیست :چیزی است که بر راستی ودرستی آن دلالت می کند
اقای امین در سی دی محرم می گویند:رمز پیدا نمی شود مگر اینکه با حس وقلب رمز را پیدا کنیم هر چقدر حسهای من باز تر بشود آن رمزیی که پیدا می کنیم درست وبهتر باز می شود واگر کسی حسش پالایش نیافته باشدمسلماً به رمز حقیقت قضیه هم پی نمی برد ولی راز راهی که باید برویم   رمز آن چیزی که من حس می کنم وهر چقدر حسم درست تر باشد رمز راحت تر وبهتر کشف می کنم وبرای اینکه راه را برویم  نیاز به تعقل داریم تعقل یعنی عقل را به کار بگیریم وعقل به من می گوید که این کار درست است والهه بایداین راه را بروی رمز آن قضیه را پیدا کنی وچیزی که به راستی ودرستی دلالت می کند بایدپیداکنیم آقای امین در سی دی محرم می فرمایند:رمز پیدانمی شود باید حس انسان پالایش  بشو دنیاز دارد انسان سختی بکشد چون تا سختی نکشد محرم نمی شود هر کس می خواهد محرم بشودباید محرومیت کشیدباشد  وخیلی از مواهب زندگی محروم باشد تا محرم شود خیلی از بچه ها در بچگی یتیم می شوند یا دچار فقر می شوندواگر محرویت نکشیده باشد راه زندگی را پیدا نمی کندوهر چقدر زجرع کشیده باشیم به تن فرود آید  وبه قول ایرج  جنتی عطایی می گویند :هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه زد
هر آسیبی که در زندگی به من رسید تبدیل زخم نشد  من را قصه دار نکرد بلکه من رشد کردم پیشرفت کردم   آقای امین فرمودند:درخت خرما از آب گوگرد آبیاری می شود ودر برترین شرایط گرمای زیاد با بدترین آب که در واقع بوی فاضلاب می دهد آبیاری می شود بسیار دخت محکمی است ومقوی ترین وخوشمزه ترین میوه را دارد چون سختی کشید ولی در عوض درخت گیلاس خیلی نازک و نارنجی و سرما وگرم زود اثر می گذارد ودرست که گیلاس  خوشمزه ولی دوروز  پشت هم گیلاس بخوری رودل می کنی حالت بد  می شدپس بنابراین نتیجه این همه صحبت ها این که اگر کسی رمز بخواهد پیدا کند مثلاً من یک مادر خوبی یا یک همسر خوبی یاهمسفر خوبی باشم بایدقلبم وحسم پالایش بشودحس من پاک نمی شود مگر با سختی کشیدن محروم از محبت یا چیزهای دیگر شدم محرم می شم یک جای دیگر این محبت را به من می دهند این رمز وبرای راز وقتی حسم پالایش شد وراه درست توانستم پیدا کنم رازش برای من مهیا می شد که کدام راه راباید بری واین کار از طریق عقل پیدا می کنیم چون حس می شود نیروکه از کل هستی دریافت می کنیم چند تا راه را  می گذارندوهر چه قلبم خوب باشد راهی صاف تری نشان می دهند وعقل راز قضیه می گذاردجلو راه ومی گوید این بهترین راه است بهترین راه  به معنی کوتاه ترین راه نیست به این معنی است که تو بروی وبه صراط  مستقیم  برسی صراط مستقیم کوتاه ترین راه است ممکن راهی است که یک شب پول دار بشوی این کوتاه ترین راه در واقع راه خوبی نیست وصراط مستقیم کوتاه ترین راه و در راه حقیقت قدم برداشتی بهترین اتفاق می افتدد ولی وقتی بی حوصله باشی کاری که باید انجام می دادی سی دی که باید می نوشتی وننوشتی گوش به فر مان راهنمات نبودی هر کار که خواستی انجام دادی وراه به جای نمی بری ممکن زود بخوای به جای برسی  است  ولی نتایج خوبی نداردوحالا که عقل به تو می گوید حقیقت این است وارد وادی هشتم می شوم وادی هشتم به من می گوید باحرکت راه نمایان می شودعقل راه را گذاشت سر راهت وگفت بفرماید شما قدم برداریدوقتی شروع می کنی به حرکت کردن شما لازم نیست تا ته خط را ببینیدمثلا وقتی شما از کنگره می خواهید بروی از پل تمدن تا بزرگمهر را می بینید نه؟ ولی همین که ماشین در جاده شروع می کند به حرکت راه ،مسیر را به شما نشان می دهد 

تو پای بر ره بنحو هیچ نگو       

      خود نشان دهد که چون باید رفت

وقتی تو قدم اول برداشتی وقتی اولین  سی دی نوشتی وقتی برای اولین بار به حرف راهنمات گوش دادی آن وقت بقییه راه برات مشخص می شود 
جلسه با دعای اعضای لژیون به پایان رسید
سی دی لژیون: الهام از رمضان
برداشت:  پیوند محبت ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *