گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و سوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه – مربوط به صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۳ فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهمسئوال های چهار گزینه ای با کلید پاسخنامه - مربوط به صفحه 111گروههای عاملی کلید سنتز مولکول های آلی، شامل درسنامه و تا 113 فصل چهارم کتاب درسی شیمی دوازدهم   


https://drive.google.com/file/d/1zLUNCkWWHodM6ke6RqrgDPLDvDl4JPgJ/view?usp=sharing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *