دست خودم نیست؟!

للباقی

"دست خودم نیست" تعبیری ست که کم و بیش در زندگی ما تکرار می شود. خیلی وقت ها با این که عقلی و منطقی می دانیم کاری نادرست ست اما انجامش می دهیم و وقتی علتش را پیش خودمان جویا می شویم می گوییم انگاری "دست خودم نیست."
دست خودم نیست از کوره در می روم.
دست خودم نیست از او خوشم نمی آید.
دست خودم نیست غیبت می کنم.
دست خودم نیست می ترسم.
دست خودم نیست زیاد می خورم.
دست خودم نیست طاقتش را ندارم.
دست خودم نیست ... .
اما آیا واقعا دست خودمان نیست؟! به گمانم هم بله و هم نه!
"روح" مهم ترین و عالی ترین و در عین حال پیچیده ترین وجه آدمی ست. 
روح به مانند یک طفل، نیازمند مراقبت و پرورش دارد؛ آن چنان که روح به حدی قدرتمند شود که تنها در اراده "عقل" باشد، آن هم عقلی که برخواسته از "ایمان مطمئن" باشد. 
چنین روحی دیگر در اراده و خواهش های نفسانی اسیر نمی گردد؛ و این از اهداف بزرگ بندگی ست و مسیری بسیار سخت و ناهموار دارد که از هزار مرد یکی نرسد!
اما راه همین ست و جز این نیست. و هرکسی باید به فراخور خودش دست و پایی بزند و خود را برای حرکت ابدی خویش آماده سازد.
حال به سوال نخستین باز می گردم؛ آیا واقعا دست خودمان نیست؟! 
برای آنان که برنامه ای جهت تربیت روح شان ندارند طبیعی ست که روح شان در اراده نفس شان ست و واقعا دست خودشان نیست!
اما آنان که چموشی روح شان را با سخت گیری و مشارطه و مراقبه و محاسبه های دقیق، رام می کنند، روح شان در اراده عقل و ایمان شان قرار می گیرد و آن چه می کنند کامل در سیطره اراده شان ست و دست خودشان است!
با این که غالبا در همان دسته اول هستیم که روح مان در سیطره عقل مان نیست، اما باید مجاهدت کنیم و بندگی کنیم و عشق بورزیم و بالا برویم؛ هرچند مدام شکست بخوریم و زمین بخوریم! هرچند روزانه نمودار بندگی مان را بکشیم و ببینیم پر از اکسترمم های نسبی است! هرچند گاهی از آدم شدنمان از بیخ ناامید شویم! اما چه کنیم راهی جز دوست نداریم... .

للحق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *