چگونه برسردرگمی حبابی، چیره شویم ؟!

                                چگونه بر  سردرگمی حبابی، چیره شویم ؟!
  ابن سینا: توهم نیمی از بیماری است و اطمینان بخشی، نیمی دیگر و آرامش اولین قدم برای بهبودیست.
برای توجه به این مهم  ساعتی را فارغ از همه ی رویدادها و آمارها و گزارش ها  به اندیشه ی درون خودمان اعتماد کنیم به  وحدت رویه و روش شناسی  نه تنها عالمانه بلکه سخت حکیمانه به ارائه جملاتی بیاندیشیم که برگرفته از الهام  حقیقی اندرون  که درقیاس بالاتر برون را تحت سیطره داشته باشیم  و نقل حالات درون بر زبان وگفتارمان؛ ما به اتخاذ انسجام در اقدامات و روشی که زندگی بخش باشد
چگونه می توانیم به این فکر کنیم که اولویت همه ما نه در زبان در عمل شکست کروناست  و کدام امور بی اهمیت و غیرمعمول با عث شده تا تمرکز و قاطعیت ما را تحث تاثیر قرار دهد  اگر حرکتی موثر می خواهیم انجام دهیم  و محاصره کرونا را  بشکنیم حتی اگر آن ویروس ، ویروسی  هوشمند باشد حاصل  کار یک هوش مصنوعی  وآزمایشگاهی  است که آن را دستکاری کرده اند، اما ما باید خودمان باشیم  برای خودمان بودن با ید اعتماد بنفس قوی،  امیدواری مضاعف  وخوشبینی متفاوت نسبت به آینده ی نزدیک بدون کرونا داشت.
 توجه به آرامش روانی اجزاء مختلف جامعه و آسایش روانی مبارزان در خطوط سه گانه درگیری با کرونا باید بعنوان محور عملکردها مورد اهتمام قرار گیرد.
کرونا مهمترین بخش تاثیر گذاریش در هرج ومرج آفرینی ، برای اینکه در تصمیم سازی وتصمیم گیریوعدم تمرکز و  غفلت از اقدام بموقع ، دچار تشت و سرگشتگی باشیم این روند  که درمرموزبودن، مخفی کاری ، سرعت تسری، سمج بودنش آشکاراست، برهیچکس پوشیده نیست؟!
 وقتی حتی به مواضع دانشمندان  این عرصه و سیاستمداران ورسانه های بزرگ جهان هم می نگریم در قبال برخورد با این "ویروس" دچار تضاد وتناقض و اختلاف شدید در مقابله با آن هستند، لذا چاره نیست که همه اجزاء مذکور در هرجامعه ی برای ریشه کنی کرونا، ، موضعی که با انسجام به وحدت رویه  وتدبیری سریع با روش شناسی عینی ، به اصلی حکیمانه منتهی شود،منهتی گردد.
همانگونه  که حکمای بزرگ چون ابن سینا، عطار ، زکریای رازی ، سموم روح را آفت جسم می دیدند و  درمان در هنگام  بلاء و ابتلاء ومبتلاء  را  بادرک روحیات پیرامون  از جسم وجان هردو می زدودند وتلاش می کردند تا هیچگاه حاشیه ها و کاستی ها  بر حرکت و رفتن برای آسودن از درد ورنج ها مانعی نباشدو هرگاه هرکدام از این دوبخش پیکر زنده انسانی در معرض آسیب بودند، بخش دیگر سالم را همزمان تقویت میکردند تا از سرایت آسیب از بخش دیگرجلوگیری کنند، بنابراین سعی کنیم ، هیچکدام ازاین را فدای دیگری نکنیم  زیرا هردو با هم در کمال آرامش فعال،  انسانی سالم را معرفی می کنند.
 و برای وحدت رویه این گفته ی آنتون چخوف:اگر روش های زیادی برای درمان یک بیماری پیشنهاد شده است ، این بدان معناست که این بیماری قابل درمان نیست؟! را همواره بیاد آوریم
      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *