ترکیب های آلی اکسیژن دار (آلدهیدها، کتون ها، الکل ها و اترها)، منبع کتاب مرجع شیمی اسمیت.

ترکیب های الی اکسیزن دار
درسنامه کامل و تمرین هایی مربوط به ترکیب های آلی اکسیژن دار (آلدهیدها، کتون ها، الکل ها و اترها)، مربوط به فصل دوم کتاب درسی شیمی یازدهم - منبع کتاب مرجع شیمی اسمیت.   


https://drive.google.com/file/d/15d6JzFca0ldm-sLQ_vTma1cxYZQQQFhy/view?usp=sharing


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *