گزارش لژیون همسفران عشق .دستور جلسه وادی اول به استادی خانم الهه

❤به نام قدرت مطلق الله ❤
تاریخ:۱۳۹۸.۷.۱ .روز دوشنبه 
دستور جلسه :وادی اول .
لژیون سوم .همسفران عشق .
به کمک راهنمایی سرکار خانم الهه صادقی جلسه شروع شد .
همسفر خانم فاطمه :سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر ،سلام فاطمه .سی دی این هفته در مورد وادی اول بوده است ،که می گوید( با تفکر  ساختارها ،آغاز می گردد ،بدون تفکر هرچه هست رو به زوال می رود .اول جناب اقای مهندس در مورد وادی می گویند .وادی یک بخشی مثل همان آبادی ما می خواهیم یک مسیری را طی کنیم به هر آبادی که در مسیر می رسیم به آن وادی هم گفته می شود وبعد تفکر جناب آقای مهندس می گویند تفکر یک حرکت ذهنی ، یک حرکت درونی  وما هنوز درست متوجه نیستیم ونمی دانیم که این حرکت درونی چگونه انجام می شود ، بعد آقای مهندس می گویند ، ما هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم یک ساختار طلقی می شود ، حتی موقع ظهر که می خواهیم ناهار بخوریم ، یا می خواهیم مسواک بزنیم ،‌ همه این ها یک ساختار طلقی می شود ،وبعد اقای مهندس گفتند که در این وادی بهتر است بگوییم که چگونه همه چیز پیدا می شود یا خلق می شود ،که همه چیز با یک فکر یا یک تفکر پیدا می شود، که ما روی ان متمرکز بشویم ، و می گویند حتی ما این صندلی که بر روی آن نشسته ایم یا میزی که هست  این ها همه قبلش یک تفکری بوده است ،وحتی خداوند که می گویند شو شود که همان کنفیکونه باید حتی ان هم یک چیز داشته باشد که بگوییم ان شو شود انجام بشود وآن اتفاق بیفتد .می گوییم پیداشدن یا بوجود آمدن اولین قدم یک فکر است یا یک اندیشه واین اندیشه آغاز یک خلق است . بنابراین همه انسان ها برای پیدا شدن لازم است تفکر بکنند وبا استفاده از نیروی القاء ، احیاء و تحرک ، که نیروی القاء ان چیزی است که از بیرون به ما وارد می شود که این یک شعر هم اقای مهندس می گویند گلی خوشبو درحمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو گفتم که تو مشکی یا امیری که از بوی دلاویز تو مستم     بگفتا من یکی ناچیز بودم ولاکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم .آقای مهندس می گویند اگر شما در لژیون هستید یا می ایید به کنگره با افراد مثبت با افرادی که سفر خوبی را طی کرده اند با ان افراد نشست وبرخاست داشته باشید که خودشما هم در همان راه بروید با افراد مثبت نشست وبرخاست داشته باشید .بنری احیاء یعنی ساخته شدن مثلا یک کارخانه خراب است آن کارخانه نیاز به بازسازی دارد وباید ما آن کارخانه را درستش کنیم وبدن انسان هم تا زمانی که زنده هستش خودش دارد خودش را احیاء می کند وخودش دارد خودش را می سازد و نیروی بعدی نیروی تحرک است که نیروی حرکت کردن است ودر همه ی مانیز موجود می باشد .اقای مهندس می گویند همه چیز مثل صفحه سفید نقاشی می ماند که ذره ذره همه چیز در آن جا شکل می گیرد حالا زشتی یا زیبایی یا همه چیزی ، که آقای مهندس می گویند هیچ وقت فکر بدبختی را نکنید ونگویید که وای من یک آدم بدبخت هستم من چیم .اگر فکر سرطان بکنند حتما سرطان میگیرند ولی اگر فکر خوبی داشته باشند حتما آن فکر خوب برای تو می افتد ومیگویند هر چه مافکر کنیم همان می شود پس ماهر چه بگوییم همان می شود حتی اگر بگوییم مشکل من حل نمی شود اصلا وبه هیچ عنوان مشکل ما حل نمی شود بعد می گویند ممکن است   سالها درگیر یک مشکلی باشیم چه دانسته وچه ندانسته .انچه مهم است مامیخواهیم مشکل را حل کنیم ومسائل را حل کنیم  واز شر این غول بی شاخ ودم که زندگی ما را به طرف نابودی  یا ناارومی سوق داده است از شر این راحت بشویم .ببین حالا آقای مهندس می گویند  یک مشکلی پیش امده است  حالا شما دنبال چرا نگرد که این چرا بوجود امده است مهمتر از آن حل ان مشکل است مثلا الان پیش یک  دکتر می روید میگوید  که مشکل شما چی بوده است هی می گویید سه سال پیش چه اتفاقی افتاد ۵ سال پیش چه اتفای افتاد این تو را می رساند به دوران بچگی اقای مهندس می فرماییند ما ان روزها یه زمانی داشتیم از داخل خیابان می رفتند یک جایی یک دعوایی شده است بعد که رفتم جلو دیدم پدرم است .وپدرم دارد با چند نفر دعوا میکند وما داخل خانواده بودیم همیشه دعوا بوده است اما هیچکدام ماهم نه دوقطبی شدیم نه دوشخصیتی شدیم وهیچ اتفاقی هم برایمان پیش نیامد پس نباید دنبال این بگردیم که چرا این مشکل برای من پیش امد باید دنبال حل آن مشکلمان باشیم .آقای مهندس می گویند در پی این اتفاق هایی که برای ما پیش می اید احتمالش هست قیافه ما پژمرده بشود وزندگی ما به سوی نا آرامی وهرج ومرج برود ودر این جا که زندگیمان به سمت هرج ومرج می رود کافیه ما فکر کنیم کجای این کار قرار داریم وبه کجا میخواهیم برویم هرروز بخواهیم بشینیم وبگوییم هرچی خدا می خواهد این مشکل را حل نمی کند خداهرچی بخواهد که خدا تو را خلق کرده است که ببیند تو چه کاره ای وتو چه کاری میخواهی بکنی نه اینکه بگویی هرچه خدا بخواهد وخدا خلقت کرده وراه چاه  را به تو نشان داده است وعقل هم به تو داده است که تو خودت این راه وچاه را انتخاب بکنی وبه تو هم گفته است که خسارتش هم این است وجریمه هم این است اگر سمت این چیزها بروی .بعد اقای مهندس می گویند ما در این سی دی نمی خواهیم تصمیم بگیریم که امروز یا فردا تمام مشکلات خودمان را حل بکنیم چون یک مشکل ممکن است یک ساله حل بشود ویک مشکل ممکن است ۵ساله حل بشود حالا منتظر این نباشیم که اگر امروز این مشکل برایتان پیش امد دوسه روز بعدش برای شما حل بشود ویک چیز دیگری هم هست که اقای مهندس میگویند چون بارها این اقدام را انجام داده است وبا شکست مواجه شدیم والبته ممکن است در شرایطی از متخصصین یا دیگران کمک گرفته ایم ولی آن ها هم نتوانسته اند به ما کمکی بکنند دراین مقطع ماخوب فکر میکنیم آقای مهندس می گویند اول هرکاری خوب فکر بکنید در مورد آن وبعد اقدام وعمل بکنیم . اقای مهندس می گویند اگر یک تابلوی نقاشی بکشیم باید در تابلوی نقاشیت یک چیزی بکشی که قابل ارائه باشد برای بقیه، وبعد آقای مهندس می گویند سعی نکن در هرکاری دخالت بکنی راه خودت را برو ،مثلا در مسئله سیاست ، سیاست را بگذارید برای سیاستمداران ومی گویند تو اگر طبیب بودی سرخود دعوا نمودی، میگویند بگذار آن ها هرکاری می خواهند بکنند تو راه خودت را بروتو فکر خودت رابکن وبرای خودت باش اقای مهندس می گویند ۹۰ درصد افکارمان به چیزهایی فکر می کنیم که اصلا بدرد ما نمی خورد وبه گونه ای میخواهیم فکر کنیم که میخواهیم دیگران ما را تایید بکنند .می گویند ماهمیشه کاری که می خواهیم انجام بدهیم که دیگران ما را تاییدمان بکنند و آقای مهندس می گویند ما دراین وادی نقشه حمله به خود رابرای برطرف شدن مشکلات وحل آن ترسیم بکنیم البته نقشه ای بسیار دقیق وحساب شده که راه به عقب نداشته باشد یعنی در این نقشه شکست نخوریم در این وادی نمیخواهیم نقشه ای عظیم ترسیم کنیم که اگر ما در این مقطع بتوانیم نقشه ای بکشیم که قابل اجرا باشد ومشکلات خودمان را به ارامی حل بکنیم بهترین نتیجه را می گیریم .
کمک راهنما خانم الهه:
سلام دوستان الهه هستم یک همسفر ،سلام خانم الهه. خداوند مهربان را بسیار سپاسگزارم که باز باهمدیگر هستیم حال من خوب است انشالا حال همگی  شماهم خوب باشد ورودتان به ماه. مهر ماه ،ماه مهربانی تبریک می گویم و انشالا که یاد بگیریم از مهر ، مهربانی را . حتی با اینکه هوا سرد می شود  رنگ درختان عوض می شود پاییز باعث میشود که برگ آن ها بریزد همان برگ ریختن هم قشنگ است دعا میکنم که ضد ارزش هایتان مثل برگ های پاییزی بریزد ودعا میکنم مثل برگ های پاییزی زیبا باشید واین زیبایی برایتان همیشه ادامه داشته باشد  واین زیبایی در سایه تغذیه سالم ،جهان. بینی سالم و ورزش بدست می آید آن وقت من در پارک شما ها را نمی بینم شماها را و اگر الان الهه بگوید این ها را از لژیون بنداز بیرون من باید بگویم چشم ،برای اینکه به پارک نمی آیید چرا نمیایید ،نمیدانم. اگر جسمتان درست نباشد هیچ وقت حالتان خوب نیست شما یک دندانتان هم که درد بگیرد حالتان خوب نیست حالا جسم چگونه درست می شود جسم باید جهان بینی من خوب باشد یعنی تفکرات منفی برای من نباشد به چیزهای بد فکر نکنم هی قصه نخورم هی حرص نخورم هی در تلاطم نباشم چون  وقتی در تلاطئم باشم جسمم هم اسیب میبیند شماخیلی از ادم ها را دیده اید از بس حرص خورده اند وقصه خورده اند سرطان گرفته اند قلب درد گرفته اند مشکلات زیاد پیدا کرده اند واخرش هم مرده اند ،در صورتی که کسی که می آید به کنگره آموزش میبیند چون ما داریم روی جهان بینی کار میکنیم وجهان بینی مان قوی می شود چون جهان بینی مان قوی می شود ارامش مان بیشتر میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *