داستان پیوند یونی الکترواستاتیک

داستان پیوند یونی الکترواستاتیک
داستان پیوند یونی، الکترو استاتیک

داستان پیوند یونی، الکترو استاتیک

تعریف: هرگاه یک یا چند فلز با یک یا چند نافلز پیوند برقرار کنند پیوند یونی تشکیل می شود. در این فرایند فلز الکترون از دست داده بار مثبت و نا فلز الکترون گرفته بار منفی پیدا می کند و همان طور که می دانیم بار مثبت و منفی یکدیگر را جذب می کنند.

همان طور که می دانیم لایه ی آخر عناصر گروه هشتم (گازهای نجیب) پر شده است و به جز هلیوم که در تنها لایه ی خودش دو الکترون دارد بقیه گاز های نجیب لایه آخرشان هشت تایی است و همه پایدار هستند و در واکنش های شیمیایی به راحتی شرکت نمی کنند به همین دلیل گاز نجیب نامیده می شوند.

بقیه ی عناصر جدول تناوبی هم به این گاز ها حسادت می کنند و می خواهند لایه آخرشان را به نزدیک ترین گاز نجیب نزدیک خودشان برسانند که این کار را فلزات با از دست دادن الکترون و حذف شدن لایه آخر و نا فلزات با گرفتن الکترون و تکمیل لایه آخر انجام می دهند.

شروع داستان:

فرض کنید در ظرفی فلز سدیم و گاز کلر وجود دارد گاز کلر که در لایه آخر خود ۷ الکترون دارد به فلز سدیم می گوید:

کلر: می شه یک الکترون به من بدی، تا لایه آخر من هشت تا بشه و آرایشم به گاز آرگون که نزدیک منه برسه و پایدار بشم؟
سدیم: از خدا که پنهون نیست از تو چه پنهان من هم اگه یک الکترون از دست بدهم لایه ما قبل آخرم که هشت تایی است، لایه آخر می شود و آرایشم به گاز نجیب نئون می رسد و پایدار می شوم!

خلاصه این جوری شد که سدیم با از دست دادن یک الکترون بار مثبت و کلر با گرفتن یک الکترون بار منفی پیدا کرد. و در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

سدیم و فلئور:


اکنون تصور کنید که در ظرف دیگری فلز منیزیم و گاز فلئور وجود دارد. در این ظرف هم اتم های فلئور که لایه آخرشان ۷ الکترون دارند به سراغ منیزیم ها که در لایه آخرشان ۲ الکترون دارد می روند تا بلکه با گرفتن یک الکترون آرایش خود به گاز نجیب برساند:
فلئور: می شه یک الکترون به من بدی تا من به آرایش گاز نجیب برسم؟
منیزیم: عه زرنگی اگه من به تو یک الکترون بدم تو به آرایش الکترونی گاز نجیب می رسی اما من که لایه آخرم دو الکترون دارم هنوز به آرایش الکترونی گاز نجیب نزدیک خود نرسیده ام!!
فلئور: خوب من یکی از دوستانم را هم می آورم تو یک الکترون به من و یک الکترون به دوستم بده هم ما دو تا به آرایش گاز نجیب می رسیم و هم تو با از دست دادن دو الکترون به آرایش گاز نجیب می رسی!!؟؟
منیزیم: قبوله!

و اینجوری شد که منیزیم با از دست دادن دو الکترون بار دو مثبت پیدا کرد و با دو فلئور که هر کدام یک بار منفی پیدا کرده بودند پیوند برقرار کردند.


بر اساس شیمی دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *