تعیین دوره و گروه عناصر واسطهتعیین دوره و گروه عناصر واسطه

تعیین دوره و گروه عناصر واسطه

تعیین دوره تناوب مانند عناصر اصلی است.
در مورد گروه باید بر اساس سه قاعده ی زیر عمل کرد:
۱- اگر تراز d دارای ۱۰ الکنرون باشد، تعداد الکترون های اربیتال s شماره گروه عنصر را مشخص می کند.
مثال: عناصری که با رنگ سبز مشخص شده اند.

۲- اگر تراز d ، یک تا پنج الکترون داشته باشد مجموع الکترون های s و d شماره گروه عنصر را در جدول تناوبی مشخص می کند.
مثال: عناصری که با رنگ آبی مشخص شده اند.

۳- اگر در تراز d شش تا نه الکترون داشته باشد ، گروه ۸ جدول نامیده می شود.
مثال: عناصری که با رنگ قرمز مشخص شده اند.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می کنید، عناصر گروه ششم واسطه ( در اینجا کروم) و گروه اول واسطه ( در اینجا مس) آرایش الکترونی متفاوتی دارند و استثناء هستند.

tra

به تفاوت آرایش دو عنصر کروم و مس دقت کنید.

trra

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *