فرهنگ انتخابات(۱): کاندیدهای احتمالی مجلس با کدام رویکرد وارد صحنه می شوند؟


                   فرهنگ انتخابات(1): کاندیدهای احتمالی مجلس با کدام رویکرد وارد صحنه می شوند؟
 تیتر احتمالی "کانون سایه ی نیم قد چی" : کاندیداهای مجلس برای کنکور  وماراتن انتخابات کدام کلاس را انتخاب کرده و چه تمرین هائی برای مخ زنی سریع  بدون مراجعه بعدی را می توانند پشت سربگذارند  ؟!
   حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر از این پس شاهد حضور چند نامزدانتخاباتی برای مجلس یازدهم خواهد بودبه مرور زمان خبرهای دید وبازدید ها از چهارگوشه ی منطقه روند فعالتر و شتابنده تری می گیرد. کاندیدهای متعدد موجود به اضافه ی نماینده فعلی نشان داده اند که قصد دارند پا به مراحل بعدی بگذارند از هرکدام سوال بگیرید که چه وضعیتی را برای خود پیش بینی می کنید اغلب جواب خواهند داد خوشبینم!  و باب رویش آراء بنفع خود را مطرح می کنند. وکمتر سخنی از ریزش آرای خود برزبان می آورند ، بصورت آشکاری این موضوع را کتمان می کنند. البته حق هرکس هست که اگر واجد الشرایط باشد واز صلاحیت لازم برخورداربوده و زمینه اقبال عمومی را متصور باشد به مبارزات انتخاباتی فکر کند و عملاً به اقدامات موردنیاز در چهارچوب قانون بپردازد.
واز سوی دیگر هستند نخبگانی بومی که در مجموع از بسیاری افراد  حال حاضر دراین عرصه قویترند و شاید برای مردم منطقه سودمند تر و مفید تر باشنداما به هردلیلی، به جمع بندی نرسیده و عطای این شکل ورود کردن  را با زمینه های  بعضاً نامساعد فعلی به لقایش بخشیده اند؟
از سوی دیگر  فرهنگ سیاسی انتخاباتی از این دست  پایه تصمیمات  افرادیکه  به عنوان نامزد انتخاباتی خود را  درسطوح مختلف مطرح می کنند  حداقل بر سه دسته  می شناسد:
الف) افرادیکه که دراین حوزه کاندید قطعی بوده و همه ی ابزارها و ساختارهای های موردنیاز را دیده و هدف کلی  خدمت به مردم و منطقهرا  یا یک محدوده بزرگ جغرافیایی وسرزمینی فرض کرده است .
ب) اشخاصی که برای کنار رفتن به نفع دیگری و اخذ امتیازات مورد نظر و یا عرضه کردن خود  برای آینده، این ریسک را می پذیرندوبه محک زدن خود می پردازند ج)افرادیکه به سفارش جریان خاص یا باندهای سیاسی برای تهیه سوخت انتخاباتی  در ابعاد مختلف پیچیده و... تن به معاملات پشت پرده می دهند....
 پس از این مقدمه :  شایان  ذکر است که  بررسی شود چرا  رویه ی تکرار ملال آور و غیر خلاقانه ی  هر کاندیدی می تواند فاصله ی عمیق تری میان وی و افکار عمومی ایجاد کند؟
  بدبینانه نیست، که این سوال را طرح کنیم چرا هنوز مشاوران برخی کاندیداهای معروف نتوانسته اند در مقایسه  با با روش ها، ابزار ها و سازکار های سازنده ی بدیع مختلف قابل ایجاد ، همچنان بر یک فرض دائمی به عنوان ابزار توسعه ی  جذب "رای" بوسیله ی تامین مالی واصرار بر تبلیغ بر انتصابات نه چندان متقن  و شفاف سرمایه گذاری شود؟
 در واقع  اتخاذ این روند معنا ومفهوم آن این است : که کاندیدائی که به این نوع حربه ها تمسک می جوید نه حرفی برای گفتن دارد و نه راه حلی برای عبوردادن  این منطقه از چالش های جدی سایه انداخته برآن. ... لذا جز این شیوه ی منسوخ شده و نچندان قابل اعتماد واعتبار ، سبکی صحیح واصولی را طراحی نکرده است  و سخت دل برتفقد و ترحم طایفه و قشر و احیاناً طیف سیاسی مورد نظر بسته است!
و این روش نشان می دهد که دیدگاه منطقی  بکار گرفته نشده و نامزد محترم از خلاء گفتمان صادقانه،حکیمانه و عدم توازن  در رفتار وتحرک انتخاباتی و ضعف هدفمندی در برنامه ریزی  برای یک انتخاب رنج می برد و به انتخابات بعنوان یک پروژه همه جانبه که عموم می بایست برخوردار از منافع ومزایای آن باشند نگاه نمی کند و  سرنوشت خود را به قضایای در حاشیه ی انتخابات پیوند داده  و به سیر ، مسیر و سرنوشت  متعارف همگانی آن در قالبی زیر بنائی اهتمامی ندارد...
و پرسش مشترک که دراینجا که باید هرکاندیدی پاسخگویش باشد این است: منظور از احترام به مخاطبین و لحاظ حرمت عموم چیست؟ به خصوص وقتی که دیگر شعارهای تاریخ مصرف گذشته  را دوباره در محافل  و شبکه های اجتماعی و یا رسانه های می شنویم و می خوانیم و چاره نیست که پاسخ بدهند"  واقعاً... انتخاب برای کیست وچیست "؟
و ایضاً جوابگو باشند که برای رسیدن به کرسی مجلس  و حفظ ارزش مردمی بودن آن چه سازوکار و ابزاری دارندو برای نجات دادن منطقه از این وضعیت نابسامان چه برنامه ی دارند؟ ( برای مثال فقط در یک فقره و مقایسه ی گذرا  از گذشته تا سال 97 و 98 ):  چرا  نظر  وتعامل مدیران ارشد صنایع نفت وگاز وپتروشیمی با مردم منطقه ومنافع بومیان تقریباً مشابه شرایط 20 تا 25 سال گذشته است ونوسانات وابسته به این پروسه به چه عواملی مرتبط بوده و چنانچه تغییری کرده نشان بدهید و اگر می شود در آن وضعیت تغییری ایجاد کرد راهکارش را بصورتی تضمینی ارائه دهید؟
کاندید مجلس، به معنی عامش : صدای مردم خودش،عصاره فرهنگ و اراده مردمی که ازمیان آنها برآمده ، و همه ی ویژگی ها ی چکیده از خواسته ها ومطالب برحق توده ی باشد که انتخاب و انتخابات را بمفهوم حقیقی وصادقانه اش باورداشته وبرآن اصرار داشته و سلامتش را پاس  میدارند.
اما برای انتخاب شما این شرایط و دستورالعمل  وشیوه نامه ی  برای  در اختیار داشتن  زمام امور وابتکار عمل  و دوری از واقع شدن در حد ابزار  دیگران معرفی نشدن ووسیله ی برای  گسترش  نیافتن منفعت طلبی صاحبان ثروت و حرکت در مدار میثاقی  که با مردم  می بندید و تعهد ومسئولیتی که درقبال شان دارید وسوگندی که در مجلس قرائت کرده ویاد می کنید ، یک وظیفه ی کمال آفرین است ! و اگر دانستن حق  مردم می دانید  و علم و اطمینان ویقین دارید  که به فرهنگ انتخابات، احترام به مردم و سعادتمندی و رفاه  و مراقبت  ازحقوق و مطالباتشان تا نتیجه گیری  با ایجاد همبستگی، عشق به خدمت ، صداقت، انسجام درعدالت طلبی برمبنای عمل وعلم  برای همه مردم منطقه  پایبندیددر نظردارید  بسم الله.....با مردم صادقانه گفت وشنود داشته باشید
خلاصه اینکه اینکه : انتخابات یک فرهنگ و یک آگاهی فرهنگی سیاسی بزرگ است، ما باید آنها را به خوبی از زوایا متنوع بشناسیم و معنی واقعی  آن کلمه را مرور کنیم و آن را  تا حدی با  نکات مشروحه فوق الذکر  تبیین کرده  و از هم اکنون پاسخگو باشیم، تا انگشتان ندامت را هر بار پس از یک  ورود نادرست گاز نگیریم!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *