آموزش دوخت دامن مجلسی

آموزش و طرز دوخت دامن مجلسی زنانه و دخترانه

در این مطلب برای شما آموزش الگو کشی و دوختن چندین مدل دامن مجلسی زنانه و دخترانه را آماده کرده ایم از جمله . دامن با پنس از وسط پشت ، دامن چین دار فانتزی ، دامن چین دار چین از روی باسن ، دامن پیلی دار، دامن 12 ترک فانتزی ، و دامن ماهی ، این دامن ها مجلسی هستند ولی البته شما می توانید حتی در خانه و یا در مهمانی از آن ها استفاده کنید.

در این مدل به تمام الگو نیاز داریم و در الگوی اولیه در جلو ۲ پنس بفاصله ⅓ خط کمر جدید رسم می شود از روی خط کمر به انتهای پنس اول و بفاصله ۴ سانت ا

با تغییر پنسها مدلهای مختلف می توان ایجاد کرد

۱- مدل پنس از وسط جلو بصورت هشت

در این مدل به تمام الگو نیاز داریم و در الگوی اولیه در جلو ۲ پنس بفاصله ⅓ خط کمر جدید رسم می شود از روی خط کمر به انتهای پنس اول و بفاصله ۴ سانت از وسط جلو به انتهای پنس دوم با هلال مختصر رسم کنید پنسها را بسته و خطوط را چیده می شود زیر الگو کاغذ چسبانده ساسونهای جدید را بسته و خط کمر جدید را بسته و خط کمر جدید را رسم کنید. الگوی پشت ساده می باشد و این مدل برای افرادیکه گودی کمر آنها کم می باشد مناسب است شکل ۱۵و ۱۶

آموزش دوخت دامن مجلسی

آموزش دوخت دامن مجلسی

2- مدل دامن چین دار فانتزی

پنس جلو به ½ کمر منتقل می شود از انتهای پنس خطی بموازات باسن تا پهلو کشیده سمت راست پنس ۴-۳ قسمت می شود از نقاط جدید خطوطی بموازات خط باسن کشیده این خطوط طوری قیچی می شود که در پهلو جدا نشود و ۳-۲ سانت به هر کدام اوزمان داده می شود مطابق شکل بعد از چین دادن به قسمت چپ ساسون دوخته می شود و این مدل برای افراد لاغر و نرمال مناسب است شکل ۱۷ و ۱۸

آموزش دوخت دامن مجلسی

3- مدل دامن چین دار برش دار

در این مدل پنس جلو به ½ کمر منتقل می شود و از انتهای پنس بموازات خط باسن تا پهلو رسم کنید این خط را چیده و از پهلو ۱۲- ۱۰ سانت خارج شده و به امتداد خط لبه دامن عمود کنید و پنس روی الگو بسته می شود در قسمت پشت از خط کمر در پهلو مساوی AA/ پایین آمده و بموازات باسن تا وسط پشت رسم کنید و این خط را چیده الگو به دو قسمت تقسیم می شود پنسها روی الگو بسته می شود و به وسط پشت ۱۲-۱۰ سانت برای چین اضافه می شود و این مدل برای افرادیکه باسن کوچک دارند مناسب است شکل ۱۹،۲۰،۲۱و۲۲

آموزش دوخت دامن مجلسی

آموزش دوخت دامن مجلسی

4- مدل دامن پیلی دار

بعد از رسم الگوی اولیه از لبه دامن در پهلوها ۵ سانت خارج شوید و به خط باسن رسم کنید در کمر جلو ۲ ساسون رسم کنید و از انتهای پنسها به لبه دامن عمود وصل کنید خطوط جدید قیچی می شود و الگو به ۳ قسمت تقسیم می شود برای پیلی از خط کمر ۲۲-۱۸ سانت به پایین علامت گذاشته نقطه x و از این نقطه ۸-۶ سانت و از لبه دامن برای خوش فرم ایستادن پیلی ۱۰-۸ سانت عمود خارج می شویم نقطه z دو نقطه را بهم وصل کنید اگر از نقطه x مساوی نیم سانت خارج شوید و بعد ۸-۶ سانت به بیرون علامت بگذارید دامن خوش فرم تر و پیلی ها ثابت تر روی بدن قرار میگیرد و این مدل مناسب افراد چاق می باشد همیشه برای اتوی پیلی ها ابتدا لبه دامن را اتو گذاشته و روی پیلیها پارچه نمودار انداخته و اتو را گذاشته و برداشته تا پیلی ها ثابت بماند و فرم اولیه حفظ شود. اشکال ۲۳،۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸

آموزش دوخت دامن مجلسی

۵ – دامن ۱۲ ترک فانتزی

بعد از رسم الگوی اولیه خط باسن را به ۶ قسمت مساوی تقسیم کنید قد دامن در وسط جلو تا زانو نقطه A و در وسط پشت تا مچ پا نقطه B می باشد از خط باسن در وسط جلو ۵سانت پایین آمده نقطه C فاصله AC را از نقطه B روی خط وسط پشت تا نقطه D به بالا علامت بزنید دو نقطه C وD را بهم وصل کنید اختلاف کمر و باسن الگو را به دو طرف خطوط روی خط کمر بصورت پنس رسم کنید مطابق شکل ۱۹ و از لبه دامن از طرفین هر ترک ۱۲-۱۰ سانت خارج شوید و تقاطع خط اریب و خطوط عمود وصل شود توجه داشته باشید طول خطوط خارج شد با طول اولیه ترک یکسان باشد AC=AC/ و BD=B/D بعد از چیدن ترکهای الگو با توجه به خط راسته الگوها روی دولای پارچه برش می شود.

آموزش دوخت دامن مجلسی

آموزش دوخت دامن مجلسی

آموزش دوخت دامن مجلسی

۶ – دامن ماهی :

بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ پهلو را چیده و وسط جلو و وسط پشت دامن روی دولای بسته اریب پارچه قرار میگیرد به مرکز ۵ شعاع و تا قد دامن دایره به سمت چپ می زنیم تا دولای باز پارچه از نقطه ۷ روی خط باسن در پهلو ۱۵-۱۰ سانت به تناسب قد دامن پایین می آییم ۱۵-۱۰ سانت = ۷ به ۷ و از لبه دامن روی شعاع زده شده بدلخواه و به تناسب مدل خارج می شویم از این نقطه به ج ۷ وصل می کنیم برای افرادیکه لاغر هستند از ج ۷ مساوی ۲-۱ سانت داخل می شویم و به گشادی لبه دامن وصل می کنیم و از این نقطه به ۷ وصل می کنیم

توجه: چون دامن روی اریب پارچه قرار می گیرد در رسم الگوی اولیه به باسن و کمر اضافه نمی شودبرای خوش فرم ایستادن دامن که لولها در پهلو قرار نگیرد از خط کمر در وسط جلو و پشت ۲-۱ سانت پایین آمده به کمر در پهلو وصل می کنیم این دامن با آستری دوخته می شود

بعد از برش و قبل از دوخت با اتو از پهلوها به وسط جلو اتو کاری می کنیم تا لولهای پایین دامن یکنواخت پخش شود

The post آموزش دوخت دامن مجلسی appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *