تست های طبقه بندی شده کنکور ۹۸ و ۹۹ تنظیم شده بر اساس فصل های کتاب های شیمی دبیرستان


تست های طبقه بندی شده کنکور98و 99 تنظم شده بر اساس فصل های شیمی دبیرستان


تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری و خارج کشور سال 98 و 99 مربوط به فصل یک شیمی1 (شیمی دهم)، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها

https://drive.google.com/file/d/1boQ26v6PxTlecO2jel1FR6-JIKodg5nS/view?usp=sharing

تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری و خارج کشور سال 98 و 99 مربوط به فصل یک شیمی2 (شیمی یازدهم)، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها

https://drive.google.com/file/d/1KiBlccJv_S-7foO6WyS4ER3V-pk2_Bl9/view?usp=sharing

تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری و خارج کشور سال 98 و 99 مربوط به فصل یک شیمی 3 (شیمی دوازدهم)، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها

https://drive.google.com/file/d/13_1djt3bwS64Y30B5Rq9fAYCLcF29OUZ/view?usp=sharing

تست های طبقه بندی شده کنکور سراسری و خارج کشور سال 98 و 99 مربوط به فصل دوم شیمی 3 (شیمی دوازدهم)، با کلید پاسخنامه و پاسخ تشریحی سوال ها

https://drive.google.com/file/d/1WjEO0eu3pajg4L_Mh4D0rcTasje5FFS9/view?usp=sharing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *