دکارت: حدس زدن؛ ابزار رسیدن به منبع دانش است.

دکارت: حدس زدن؛ ابزار رسیدن به منبع دانش است.
 رنه دکارت (1596 - 1650)  فیلسوف ، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی ،صاحب جمله معروف : "من فکر می کنم،پس هستم".
 در کتاب "تاریخ فلسفه مدرن" (ویلیام کلی رایت) رویکرد فلسفی دکارت را  اینگونه شرح داده است: برنامه درسی دکارت چهار قانون اساسی دارد:
1. "من هیچ چیز را فوری به  عنوان " حقیقت" قبول نمی کنم ، مگر اینکه من به وضوح بدانم که این "حقیقت "است ، یعنی باید از عجله و چسبیدن به احکام قبلی خودداری کنم و فقط به آنچه که در ذهن من روشن و متمایز مشخص  شود بطوریکه  شبهه را متوقف کند ، آگاهی یابم"
2. "تقسیم وتجزیه " هر یک از مشکلاتی که من به آن ها می پردازم تا آنجا که ممکن است  به اجزای کوچک  بخش پذیرتر تقسیم کرده و تلاش می کنم مسئله را به بهترین  روش و شکل برتر ممکن حل کنم."
3. "برای مرتب کردن افکارم ، من  با ترتیب دهی و  ردیف کردن آنها از ساده ترین چیزهایی که می دانم شروع می کنم ، تا اینکه  به تدریج ومنظم به پیچیده ترین  مرحله ی موضوع با بهره گیری از دانش برسم در این راه با فرض چیدمان نظرات ، حتی اگر ساختگی و خیالی باشد نیز جای اشکالی نیست ، از جمله مواردی  که نسبت به یکدیگرتوالی دارند این سیر تسلسل روابط را رعایت می کنم"( حذف یک نظر ایجاد شده اضافی پس از نتیجه گیری کامل)
4. "من در همه موارد بر آمار وداده های كامل و بررسی های جامع كار می كنم زیرا این باعث می شود كه من هیچ چیز را از دست ندهم."
(ویلیام کلی رایت) که  روش فلسفی دکارت را تشریح کرده می گوید:فلسفه ی وی  مشابه رویه هایی است که برای حل مسائل ریاضی استفاده می شود. سپس او آن را با روشی بزرگ تر توضیح می دهد و می گوید:
قبول چیزی به عنوان یک حق یا غیرآن، برای دکارت به این معنی است که مسئله باید کاملاً واضح" CLEAR"باشد وهمچنین متمایز "DISTINCT" در جزئیات و روابط خود  نیزمجزا باشد. ذهن؛ فرد دراین شیوه؛ مسائل واضح و مشخص را براساس روش حدس زدن می فهمد ، همانطور که مثلاً بدیهیات هندسه را  درک می کند، زیرا هیچ چیز به طور مستقیم توسط حواس درک نمی شود با این روش واضح و مشخص است که: بله حدس زدن ! ونه احساس ، منبع اصلی دانش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *