تشکیل بلور مس(II) سولفات

تشکیل بلور مس(II) سولفات

تشکیل بلور مس(II) سولفات

بلور یا کریستال وتشکیل کریستال های مس(II)سولفات (کریستا لیزاسیون)
از نظر میکروسکوپی ، یک بلور واحد دارای اتم هایی در یک ساختار میکروسکوپی تشکیل شده است(به نام”بلوریت”دانه”) . یک جامد آمورف (مانندشیشه) حتی از نظر میکروسکوپی هیچ ترتیب منظمی ندارد. یک ماده بلوری یا کریستالی جامد یک ماده جامد است که اجزای تشکیل دهنده آن (مانند اتم ها،مولکول ها یا یون ها)دریک ساختار میکروسکوپی بسیار مرتب قرار گرفته ویک شبکه کریستالی تشکیل می دهند. مطالعه علمی کریستال ها و تشکیل کریستال به عنوان کریستالوگرافی شناخته شده است. فرآیند شکل گیری بلور از طریق مکانیسم های رشد کریستال ، تبلور یا جامد سازی نامیده می شود.نمونه هایی از کریستال های بزرگ شامل دانه های برفی ، الماس ونمک سفره است . بسیاری از مواد جامد معدنی کریستال نیستند بلکه پلی کریستال هستند ، یعنی بسیاری از بلور های میکروسکوپی در یک جامد واحد جمع می شوند . نمونه های از پلی کریستال ها شامل بیشتر فلزات ، سنگ ها ، سرامیک و یخ است. دسته سوم جامد آمورف هستند ، در حالی که اتم ها ساختار دوره ای ندارند. نمونه های از مواد جامد آمورف شامل شیشه ، موم وبسیاری از پلاستیک ها است.

یکی از آزمایش های جالب کریستال یابلورسازی تشکیل بلور های مس(II)سولفات می باشد(کریستالیزاسیون):
برای انجام این آزمایش نیاز به وسایل زیادی نیست .
وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش :

۱-شیشه ساعت
۲-ارلن
۳-سه پایه
۴-چراغ

مواد مورد نیاز برای آزمایش:
۱-آب(یاآب مقطر)
۲- مس(II)سولفات
.برای تشکیل کریستال های مس(II)سولفات آن رادر ارلن ریخته و کافی است آن را با مقداری آب محلول کرده ورنگ محلول آبی پر رنگ میشود وبعد آب را حرارت دهید تا محلول بخار شده و آب موجود درآن تبخیرشود، تا جایی که محلول س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *