با غیرت در مقابل اجنبی ها


للباقی

#ایران کشور بحران ها ست؛ طبعاً کارگزاران ایران نیز بحران دیده اند و تجربه های مدیریت بحران را دارند. حتی درب و داغون ترین کارگزاران ایرانی -که دست بر قضا همین دولت فعلی باشد- هم می تواند بحران #کرونا را جمع کند.
یادمان باشد برای کسب تجربه ی مدیریت بحران، خیلی از عزیزان و خوبانمان را از ابتدای انقلاب تا به امروز از دست داده ایم و این " تجربه" میراث همه ایرانیان ست؛ در مقابل اجنبی، با "غیرت" پشت کارگزاران مان هستیم و به تجربه شان اعتماد می کنیم.

للحق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *