اوضاع “جهان” بدتر می شود یا بهتر !


  اوضاع  "جهان" بدتر می شود یا بهتر !

 مطلبی علمی پژوهشی پاسخ می دهد:  ممکن است  از نظر بسیاری انسان ها  جهان بسمت بدتر شدن پیش می رود   اما  دنیای امروز ما در واقع بسوی بهتر شدن حرکت می کند
این تیتر همانقدر که چالش برانگیز هست  ، می تواند تکان دهنده هم باشد بخصوص که پیرامون خودمان افراد زیادی این عنوان یا مشابه آن را تکرار می کنند ومی گویند :" نمی دانیم آخرش  چه خواهد شد..؟
در کنار باور عمیق شخصیتی افراد علم هم پاسخگوست زیرا دنیای مطالعات و سیر آمار و ارقام  و پروژه ی آینده نگاری و توسعه ی ظرفیت ها و  مدیریت مباحث زیر گروهی آن در شاخه های مختلف با  تشدید فعالیت ها  در هرجامعه درصددند که بنحوی دقیق با عنوان اول این مطلب تعامل مثبت وسازنده  داشته و نگرانی های روزمره جوامع انسانی را برطرف نمایند، در این راستا  گزارشی مستند قبل از این منتشر شده که بخش هایی از آن را تقدیم می دارم : در موسسه ی تحقیقاتی بنام مرکز داده  ها جهانی با هدف ترکیب داده های تجربی و تحقیقاتی برای نشان دادن شرایط زندگی در حال تغییر در جهان این ضرورت را دنبال کرده است؟
سازمان نظرسنجی Ipsos Mori به ما در جستجوی جوا ب این سوال از طریق بررسی دقیق نظرات  26489 نفر از 28 کشور مختلف جهان ، پاسخ می دهد.
 این موسسه با تر سیم چند نمودار واضح از یافته ها ی خود نشان می دهد که  مخاطبین  وکاربران چگونه به  پرسش ها ی اختصاصی مرتبط  پاسخ داده اند:  -  "در طول 20 سال گذشته،  جمعیت  جهان  از نظر   نرخ فقر  مطلق  افزایش  یا کاهش داشته یا بهمان وضعیت باقی مانده است؟"
 -  سوال اصلی : "اگر همه چیز را در نظر بگیرید، آیا فکر می کنید که جهان به سمت بهتر یا بدترشدن پیش  می رود؟"
پاسخ دهندگان بسیار کمی پاسخ مثبت دادند و تنها 3٪ از پاسخ دهندگان در فرانسه و استرالیا معتقدند که جهان در حال بهبود است، و در اینجا دوباره می بینیم که درصد افرادی که پاسخ مثبت داده اند در کشورهای فقیر بیشترهستند.
تحلیلگر  این داده ها در این مطلب تشریح می کند: " اما چر ا عموماً این پاسخ های منفی  را دریافت می کنیم " . سوء تفاهمات نشان می دهد  رسانه ها و سیستم های آموزشی ما  در تعامل اجتماعی ضعیف عملکرده است به دودلیل  الف) موفقیت ها و جهش های رشد را نتوانسته برای جامعه تفهیم کند و  در نحوه عرضه ی دستاوردها  ناکام بوده است.Optimistic about the future of the world
ب) تصویری دقیق  واضح از کیفیت تغییر و تحولات ارائه نکرده است و روند دستیابی شتابنده راحل ها را برای توده تعریف ننموده است  که همین نارسایی اطلاع رسانی در همراهی دلسردی و خوشبینی تاثیر بسزائی داشته است   .
 اما مطمئناً می توان گفت که  میزان دانش و آگاهی  موجود ونحوه کارکردما  اجازه نمی دهند که مجالی برای سردرگمی و ناآمیدی از آینده در وجودمان رخنه کنند.
  بخصوص که ، نظرسنجی ها  نشان می دهد که بین تاثیرات وشرایط  گذشته ی ما و امیدمان به آینده رابطه ای مستقیم وجود دارد. نمودار ی در همین  موضوع نشان می دهد که درجه خوش بینی در مورد آینده با میزان دانش افراد در سطح توسعه در سراسر جهان متفاوت است.  اکنون برای دیدن نمودارها   وارزیابی بهتر می توانید به اصل مقاله مراجعه نمایید »»
منبع:https://ourworldindata.org/wrong-about-the-world
تهیه وترجمه : نجوای کنگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *