تفکر: مهارت های تولید فکر از نگاه پژوهشگران معاصر

 تفکر: مهارت های تولید فکر  از نگاه  پژوهشگران معاصر  
  ارزش  بیداری فكر در جهت یابی صحیح آن است
چند نکته مرتبط :
- ذهن ها مانند درختان بوده که افکار  میوه ها ی آن هستند ،  هرگاه ما در تقویت   درختان  بیشتربکوشیم  می توانیم منتظر افزایش کمیت میوه  با کیفیت و خوشمزه باشیم  و محصول چیدن را بهبود  بخشیم .... به علاوه  در "مهارت های ذهنی"  بیداری "تفکر" فرد با گام برداشتن بر روی مسیر علاقه  وهدف در آن درخت، امیدوار است که  با رشد میوه ذهن ازنظر کمی  و کیفی  اورا  در دریافت یک پیام و یک دیدگاه مشخص مثبت کمک کند.

- متاسفانه با ارتقاء سطوح دانش بشری وتک بعدی شدن نگاه او با  افزایش غرور  فکر کرد  که دیگر به به تعالیم و اصول آسمانی که بزرگترین  ومهمترین ثروت  در منبع  راهنمائی  برای سیر و سفر موفق وبرخورداری از  خوشبختی بر زمین  است و مسیرحرکت را از این طریق می توان  با موفقیت پشت سرگذا شت  و زندگی خود را معنی  داد، احتیاج ندارد؟!   وابستگی انسان به  ضرف ذهن و کنار گذاشتن چراغ وحی، تولید فکری او را با دورشدن از سعادت واقعی و عدم توانایی در لذت بردن انسان  از زندگی  با رنج بردن معنوی ومادی فراوانی همراه کرد . وبدتر از ازاین  اتفاق، این برداشت یکطرفه باعث شد تا سنگدلی را حتی برخود پیشه سازد.

- متفکر آمریکایی (کرین برینتون) ایده های غربی (سرمایه داری، سوسیالیسم، سکولاریسم، دموکراسی، روانشناسی و جامعه شناسی را ... محکوم  به جهالت و فقر  در به رسمیت شناختن حقیقت روح انسان) کرده  و می گوید:  اعتقادات غربی جدید به دنبال درک واقعی ، حقیقت روح انسان نیستند . "
-  عظمت اشتباه  ایجاد  شده  در موضوعات  مختلف توسط  بخش هائی  درهر علم  مثل : روانشناسی، جامعه شناسی و دیگر علوم مرتبط  هنگامی که  به  تفسیر روح انسانی  می پردازد آن را  به عنوان یکی از جنبه ها ی غیر ضروری شناخته ودور می اندازد و بقیه جنبه های انسانی مادی را  برجسته  می کند و تعابیرحیوانی  را هدف تلقی می کند  و از بعد معنوی  و روحانی  انسان غفلت می ورزد و تنها   انسان را از نگاه  صرفاً نیازهای مادی و فشاراجتماعی  و تقاضای مادیگرایی و حساسیت ها ونیازهای  ظاهری فرد مورد مطالعه قرارمی دهند وروشن است که  این خطا ست که تنها  فقط  معنویت و روح انسان مورد بحث قرار گیرد  و   غرایز و خواسته های او را فراموش  کنند.بنابراین تمام سیستم ها  و علوم و ایده هایی که به وحدت رویه  در توجه به هر دوبعد  انسانی (  روحانی و مادی) اعتقاد  واهتمام کافی ندارند از انحرافات جدی ناشی شده که سبب سرکوب جسم یا روح را فراهم آورده است.

- افت سلامت فکری انسان با زیان های بزرگ آن به برداشت های غلط ازحاشیه های علم بازگشته است ، دانش و فناوری انحصاری ارزش های  انسانی  را در برخی مواضع  تخریب کرده و آن  را تبدیل به یک کالا کرده تا  تنها به فروش رسیده و خریداری  شود واز سوئی تنها مبنائی ثروث اندوزی و انبوه قدرت طلبی گردد تا جائیکه اقتصاد و سرمایه داری مردم را به رقابت شدید بدون  لحاظ معانی  ارزشمند بشری برای مثال در   پیشرفت تکنولوژی سلاح،  با تب  جنگ افروزی و درگیری های کنترل و سلطه بر جهان آلوده نموده است...  درمقابل اکنون توجه بسیاری از جوامع دغدغه مند  بشری متوجه جستجوی فرهنگ جدیدی است که انسان را به تعادل روانی و اطمینان معنوی و خوشبختی واقعی که در تمدن بشری امروز خلاء آن احساس می کنند به ویژگی نهایی اخلاقی انسان جدای از حیوان می اندیشد.

- نگرانی در مورد   سلامت  فکری وصحت آن که انسان را در تمام ابعاد ش  - ذهنی و معنوی  در گیرد - پایه "فرهنگ جدید"، فرهنگ آینده است که توسط بسیاری از متفکران غرب مورد تأیید قرار می گیرد: (روژه گارودی) در کتاب " آینده را چگونه بسازیم" و (جاکوب برونوفسکی) "کتاب" ارتقای انسان "" ژان ماری پلت "در کتاب" بازگشت مصالحه وانسجام "   کرین برینتون  و در کتاب" شکل گیری ذهن مدرن "و" رامی پترا "در کتاب" سقوط سرمایه داری " انسان تک ساحتی؛ نویسنده: هربرت مارکوزه؛و... همه  خبر ازضروت رقم خوردن تمدن نو انسانی برمبنای بشر دوبعدی می دهند.
جان اشتاین‌بک : "افکار مانند خرگوش هستند ، اگر شما دو  خرگوش داشته باشید وبدانید  که چگونه  آنها را پرورش دهید، پس از مدت کوتاهی یک  دسته   پرتعداد خرگوش خواهید داشت ".
"پروسه ی تفکر"در مقابل چالش ها ناتوان نیست اما این افکار ماست که در تعامل با فرصت ها و تهدیدات دچار عجز وتوقف می شود...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *