تحلیل ساختاری درس عربی عمومی در کنکورانسانی

عربی عمومی :ضریب 2میانگین درصد كل داوطلبان: 4/9

میانگین درصد رتبه‌های زیر 200 كشور: 5/81

به‌طور معمول9 سؤالاول عربی از مبحثترجمه و تعریباست، كه می‌توان گفت:ساده‌ترینسؤالات این درس هستند و با تسلط برتكنیك‌ها و قواعد ترجمه(به عنوان مثال: توجه به زمان فعل، معرفه و نكره بودن، ضمایر، تركیبات وصفی و اضافی) به‌راحتی می‌توان به36 درصدسؤالات عربی پاسخ داد. با حل سؤال‌های ترجمه‌ی کنکورهای سال‌های گذشته می‌توان بر این تكنیك‌ها مسلط شد.

بخش دوم سؤالات عربی، سؤالاتدرك مطلبهستند كه4 سؤال اولبه‌طور مستقیم ازمفهوم متن(كاملاً مفهومی) پرسیده می‌شود و4 سؤال بعدی، سؤالات تشکیل و تحلیل صرفیاست، كه برای اكثر داوطلبان پاسخ دادن به سؤالات تحلیل صرفی آسان‌تر است‌.

در بخش سومقواعد، قواعد پرتكرار در كنكور از مباحثمنصوبات، معتلات، اسالیب جمله و بلاغت و اعراب فعل مضارعهستند كه معمولاً حداقل در نیمی از سؤالات قواعد، ساختار و قالب سؤالات مشابه سال‌های قبل است.

 .فایل های ضمیمهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *