تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریاتصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

در ادامه :

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی سه شنبه 18

مهر ماه با حضور اهالی رسانه و هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. منبع :سلام سینما

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر  اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور پارسا پیروزفر، نازنین بیاتی، پرویز شهبازی، ساعد

سهیلی، آذرخش فراهانی، فهیمه رحیم نیا و …

 

 

فهیمه رحیم نیا و پسرش آذرخش فراهانی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساعد سهیلی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

یغما گلرویی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»با حضور بازیگران

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

پارسا پیروزفر در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساعد سهیلی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری و همسرش در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

فهیمه رحیم نیا و پسرش آذرخش فراهانی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری و همسرش در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

محمد رحمانیان و پارسا پیروزفر در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساغر قناعت در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران


نازنین بیاتی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

الهام پاوه نژاد در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

نفیسه روشن در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»با حضور بازیگران

پرویز شهبازی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

پرویز شهبازی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریاتصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی سه شنبه 18 مهر ماه با حضور اهالی

رسانه و هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

 اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

 

منبع :سلام سینما عکاس آرشا عقیقی

 

The post تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران appeared first on .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریاتصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

در ادامه :

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی سه شنبه 18

مهر ماه با حضور اهالی رسانه و هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. منبع :سلام سینما

تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

تصاویر  اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور پارسا پیروزفر، نازنین بیاتی، پرویز شهبازی، ساعد

سهیلی، آذرخش فراهانی، فهیمه رحیم نیا و …

 

 

فهیمه رحیم نیا و پسرش آذرخش فراهانی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساعد سهیلی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

یغما گلرویی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»با حضور بازیگران

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

پارسا پیروزفر در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساعد سهیلی در اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا»

 

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری و همسرش در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

فهیمه رحیم نیا و پسرش آذرخش فراهانی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

آزاده نامداری و همسرش در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

محمد رحمانیان و پارسا پیروزفر در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

ساغر قناعت در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران


نازنین بیاتی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

الهام پاوه نژاد در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

کران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

نفیسه روشن در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»با حضور بازیگران

پرویز شهبازی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

پرویز شهبازی در اکران خصوصی فیلم «مالاریا»

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریاتصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

تصاویر اکران خصوصی فیلم مالاریا

مراسم اکران خصوصی فیلم سینمایی «مالاریا» به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی سه شنبه 18 مهر ماه با حضور اهالی

رسانه و هنرمندان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

 اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران

 

منبع :سلام سینما عکاس آرشا عقیقی

 

The post تصاویر اکران خصوصی فیلم «مالاریا» با حضور بازیگران appeared first on .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *