آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش الگو کشی و دوخت دامن ترک دار زنانه و دخترانه

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

تی مدل : برای تهیه دامن 8 ترک ابتدا دور کمر و باسن بزرگ و باسن کوچک را تقسیم بر 8 جواب آن را تقسیم بر 2 و الگو را روی دولا تا میزنیم . از طرف دولای بسته نصف 1/8 دور کمر را گشادی دور کمر می کنیم (1/8 دور کمر ) خط کمر را به پایین دامن وصل میکنیم و بعد بلندی باسن کوچک و بزرگ را از خط کمر پایین می آییم و نصف 1/8 باسن بزرگ و کوچک را روی خط باسن کوچک کنترل می کنیم و اگر اضافی داشتیم به جای خود باقی می ماند و اگر کم داشتیم از کنار تک خارج می شویم و به کمر وصل میکنیم هرچه از کنترل باسن کوچک یا بزرگ خارج می شویم به گشادی پایین دامن هم اضافه می شود روی خط کنار ترک دوباره بلندی دامن را اندازه می گیریم اگر اضافه می شود به طرف دولای بسته وصل می کنیم برای گشاد تر شدن کنار ترک یک تا سه سانت به گشادی پایین دامن (ترک) اضافه می کنیم و به باسن بزرگ وصل میکنیم دامن چهار ترک و شش ترک به همین ترتیب تهیه می شود با فرق اینکه اندازه ها تقسیم بر 6 یا 4 میشود .
برای 6 یا 4 ترک این تقسیمات را بر 6 یا 4 اعمال میکنیم یعنی اندازه ها را بر 6 یا 4 تقسیم می کنیم .

اندازه های فرضی :
کمر 68 / 4 = 8/2 / 2 = 4/2
باسن بزرگ 100 / 4 = 25 / 2 = 12/5
باسن کوچک 85 / 4 = 21/5 / 2 = 10/75
بلندی دامن دلخواه می باشد .
6 ترک 6 درز می خورد 4 ترک هم 4 درز

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

آموزش دوخت دامن ترک دار

The post آموزش دوخت دامن ترک دار appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *