آموزش بافت مانتو پانچ

آموزش بافت مانتو پانچ همراه با نقشه بافت

آموزش بافت مانتو پانچ

آموزش بافت مانتو پانچ

 

تی مدل : کاموا (600) 500 گرم، میل شماره 3/5 ، سایز (42 -40 ) 38 – 36

پشت وجلو : را با ( 336 ) 320 دانه سراندازید ، 4 رج از رو ببافید . به همین ترتیب 18 سانتی متر (64 رج ) ببافید. بعد از یک طرف 2 رو ، 4 زیر ، 4 رو بافته تا 50 دانه شود . 60 دانه وسط را از روی نقشه ببافید و بقیه دانه ها را 4 رو ، 4 زیر تا 2 دانه مانده به آخر ، 2 دانه آخر از رو ببافید. بعد از 3 سانتی متر برای قشمت جلو از هر طرف 3 دانه از 4 دانه رو را کور کنید و تکه وسط را از روی نقشه 14 سانتی متر ببافید. دوباره بافت را به صورت یک تکه شروع کنید و در قسمتی که 3 دانه کور کرده بودید، دانه اضافه کم کنید. قد بافت به 47 ساتی متر که رسید در یک رج 4 دانه بافته ، یک دانه کم کنید. یک رج ببافید و این بار 3 دانه بافته 1 دانه کم کنید. 1 رج دیگر بافته و این بار هر 17 دانه بافت یک دانه کم کنید. بعد 14/5 سانتی متر کشباف 4 زیر، 4 رو برای یقه ببافید ( دقت کنید برای دو طرف یقه اگر یکطرف 4 زیر بود، طرف دیگر 4 رو باشد. تا هنگام دوخت دور تا دور یقه یکسان باشد ) برای لبه جیب از طرف وسط 30 دانه گرفته و 6 رج از رو بافته و کور کنید. طرف جیبدیگر را نیز ببافید و درز شنل را بدوزید. برای تزیین 6 منگوله درست کنید و با توجه به عکس روی شنل وصل کنید.

آموزش بافت مانتو پانچ آموزش بافت مانتو پانچ

آموزش بافت مانتو پانچ

منبع : مجله بافتنی فروردین

The post آموزش بافت مانتو پانچ appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *