آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه

آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه بچه گانه فوق العاده زیبا

آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه

آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه

تی مدل :
قسمت جلو ی دامن و بالاتنه جلو :
105 دانه سر انداخته، 2 رج رکن بافته 5 رج زیر ، 19 cm به همین ترتیب بافته و در رج آخر 3 دانه بافته 2 تا یکی می کنیم 3 دانه بافته 2 تا یکی تا آخر رج تا زمانی که 72 دانه باقی بماند و سپس یک رو یک زیر بافته برای شروع بالاتنه 3 سانتی متر کشبافت بافته و سپس رنگ را عوض کرده و با رکن به بافت ادامه می دهیم و سپس قسمت راست و چپ بالاتنه را به صورت جداگانه سه سانتیمتر دیگر بافته و سپس برای حلقه 1+2+3 کور می کنیم 8 رج دیگر بافته , یک جا دکمه باز می کنیم 8 سانتیمتر دیگه بافته و جادکمه بعدی را نیز باز میکنیم قد بالاتنه به 10 سانتینتر که رسید برای یقه 5+4+8 کور می کنیم و تا زمانی که قد بالاتنه به 18 سانتیمتر برسد به بافت ادامه داده و سپس تمام دانه ها را کور می کنیم .
قسمت پشت دامن و بالاتنه پشت :
105 دانمه سر انداخته 19 سانتیمتر بصورت 2 رج رکن , 5 رج زیر می بافیم و در رج آخر دامن مانند پیش 3 دانه بافته 2 تا یکی می کنیم تا تعداد دانه ها به 72 برسد و 3 سانتیمتر کشبافت 1 رو , 1 زیر می بافیم و سپس 3 سانتیمتر دیگر بافته برای حلقه از هر طرف 1+2+3 کور می کنیم قد بالاتنه به 15 که رسید , 6 سانتیمتر برای شانه ها جدا کرده و دانه های وسط را یکباره کور می کنیم , 2 سانتیمتر دیگر دانه های سرشانه را بافته و کور می کنیم .
آستین :
43 دانه سر انداخته 2 رج رکن , 5 رج زیر به همین صورت به بافت ادامه می دهیم و در هر 5 رج 1 بار از هر طرف 1 دانه اضافه کرده تا تعداد دانه ها به 57 برسد و سپس برای حلقه 1+1+1+1+1+2+3 کور میکنیم .
تا قد آستین به 31 سانتیمتر برسد و دانه های مانده را کور می کنیم .
یقه :
سرشانه ها را دوخته و از دور تا دور یقه دانه درآورده و 5 رج زیر 1رج رو , 5 رج زیر بافته و سپس تا کرده به داخل یقه می دوزیم و در انتها با پاپیون و دکمه تزیین می کنیم .
کلاه :
69 دانه سر انداخته دو رج رکن , 5 رج زیر , 2 رج رکن می بافیم به همین ترتیب به بافت ادامه داده تا قد کلاه به 15 سانتیمتر که رسید بافت ساده را ادامه می دهیم و در رج های آخر 3 تا یکی کرده و دانه های باقیمانده را با قلاب جمع کرده و درز پهلوی کلاه را می دوزیم .

آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه

آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه

منبع : مجله فروردین

The post آموزش بافت پیراهن آستین بلند دخترانه appeared first on تی مدل , مدل لباس های جدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *