آموزش بافت بلوز مردانه و پسرانه یقه باز

آموزش بافت بلوز مردانه و پسرانه یقه باز

آموزش بافت بلوز مردانه یقه باز

Blues-men-and-boys-tissue training-collar-open

موارد لازم برای این بافت :

کاموای متوسط ۷ کلاف

میل مناسب با کلاف شما (میل ۵ یا ۵٫۵ مناسب می باشد)

برای پشت لباس ۱۰۸ دانه سر انداخته شروع به بافت کشباف ۲تایی می کنیم (۲تا زیر ۲تا رو) بعد از ۸ سانت ، ساده بافی را شروع می کنیم(روی کار همیشه زیر) تا بلندی ۴۲ سانت سپس برای حلقه آستین از دو طرف بافت رج اول ۳ دانه رج بعد ۲ دانه و رج بعدی یک دانه کور می کنیم.بعد از کور کردن ها بافت را ساده ادامه می دهیم تا ۲۱ سانت برای گردی گردن از وسط بافت ۱۴ دانه را گرفته (کنار می گذاریم) دانه ها به دو قسمت جداگانه تقسیم می شود و هر سمت ۴۲ دانه بافت را از سمت راست ادامه می دهیم.سمت گردی گردن در رج اول ۴ دانه رج دوم ۳ دانه رج سوم ۲ دانه رج چهارم ۱ دانه رج پنجم و ششم یک دانه را گرفته برای یقه کنار می گذاریم تا بلندی حلقه آستین به ۲۳ سانتیمتر برسد .دانه های سرشانه که ۳۰ دانه است در ۳ رج هر رج ۱۰ دانه را کور کرده سمت دیگر هم به همین روش عمل می کنیم.

برای آستین ۵۲ دانه سر انداخته شروع به بافت کشباف ۲تایی می کنیم تا ۸ سانت سپس مانند پشت شروع به ساده بافی کرده و به هر ۲ طرف بافت هر ۲۰ رج یک دانه اضافه می کنیم تا دانه ها به ۷۲ دانه برسد و بلندی آستین با کشباف ۵۵ سانت شود.

برای حلقه آستین در رج اول ۳ دانه و رج بعد ۲ دانه از هر دو طرف یک دانه کور می کنیم تا ۱۸ سانت به همین روش بافت میکنیم در پایان دانه های باقی مانده را در یک رج با هم کور کرده و بقیه را مانند همین بافت انجام می دهیم.

برای جلو لباس ۱۰۸ دانه سر انداخته شروع به بافت کشباف دو تایی می کنیم تا ۸ ساینت بعد از کشباف (روی کار) ۱۲ دانه جودانه می بافیم (جودانه یک دانه رو یک دانه زیر که رج بعدی برعکس می شود) ۸ دانه زیر ۳دانه رو ۱۴ دانه زیر ۳ دانه رو ۲۸ دانه زیر وسط بافت ۳ دانه رو ۱۴ دانه زیر ۳ دانه رو ۱۲ دانه جودانه

۱۲ دانه جودانه اول و آخر بافت تا پایان کار بصورت ثابت جودانه است

۸دانه زیر و ۳دانه های وسط زیرهای بافت بصورت ثابت تا پایان ادامه دارد

طرح بافت (۱۴ دانه زیر اول را به این روش می بافیم که ۸ دانه زیر می بافیم سه دانه اول را به زیر ۳ دانه دوم می کشیم جا به جا می کنیم در رج های بعدی یک دانه از زیر کار به سمت چپ کشیده شده و ۳ دانه به سمت راست وقتی که تمام ۳ دانه سمت راست کشیده را ۸ رج) برای بافت ۲۸ دانه وسط بافت مانند بافت ۱۴ دانه ای عمل می کنیم بصورت قرینه (۸ دانه زیر ۶دانه بعدی را پیچ می کنیم به سمت راست ۶ دانه بعدی پیچ به سمت چپ ۸دانه زیر در رج های بعدی ۳ دانه  اول که با ۳ دانه دوم جا به جا شده بود به سمت راست کشیده می شود هر رج یک دانه از زیر به وسط کشیده می شود سمت چپ بصورت قرینه عمل می شود تا ۸ رج که سه دانه وسط به اول دانه برسد) ۱۴ دانه زیر بعدی هم مانند ۱۴ دانه اولیه دانه های روی بین ۱۴-۲۸-۱۴ دانه همیشه ثابت (رو از رو) است به همین روش به بافت خود ادامه می دهیم تا بلندی لباس با کشباف به ۵۰ سانت برسد (اندازه پشت)

برای حلقه آستین از هر دو طرف بافت رج اول سه دانه و رج بعد ۲ دانه کور می کنیم بعد از کور کردن دانه ها به ۹۸ دانه می رسد

برای بافت یقه سمت راست بافت سمت حلقه آستین ۷ دانه جودانه زیر ۳دانه رو طرح ۱۴ تایی ۳ دانه رو یک پیچ ۸ تایی ۲ دانه رو ۲دانه زیر ۲دانه رو ۲دانه زیر ۲دانه زیر ۲دانه رو (که ۱۲ دانه کشباف ۲تایی می شود) مجموع این دانه ها ۵۵ دانه می شود.

۴۳ دانه دیگر را برای سمت دیگر کنار می گذاریم .این بافت را مانند قبل ادامه می دهیم تا ۱۵ سانت سپس سمت چپ بافت (یقه) در رج اول ۱۲ دانه کشباف را می گیریم(نمی بافیم) در رج بعدی ۳ دانه و رج بعد ۲ دانه و در رجهای بعدی هر رج یک دانه را گرفته (نمی بافیم) به ۱۲ دانه کشباف اضافه می کنیم.

برای یقه در پایان که دانه های سرشانه باقی ماند و بلندی از حلقه آستین به ۲۳ سانت رسید ۳۰ دانه سرشانه را در سر رج هر رج ۱۰ دانه کور می کنیم.برای سمت دیگر یقه ۱۲ ذلنه سر انداخته با ۴۳ که از قبل کنار گذاشته بودیم شروع به بافت می کنیم .این سمت هم مانند سمت قبل بافت می شود و سرشانه را هم مانند سرشانه قبلی کور می کنیم و در پایان سرشانه های جلو و پشت را به هم وصل می کنیم.از یک سمت جلو دانه هایی را که برای یقه کنار گذاشته بودیم می گیریم سپس دانه پشت گردی گردن و سمت دیگر جلو را هم گرفته با هم شروع به بافت کشباف ۲ تایی می کنیم.بلندی یقه به دلخواه (۱۲ تا ۱۵ سانت) در پایان درزهای لباس و آستین را به هم وصل می کنیم آستین را هم به لباس وصل می کنیم.

بافت به پایان رسید.بعلت داشتن یقه باز و ایستاده و پیچ های جلو لباس ممکن هست کمی کار پیچیده به نظر برسه اما توضیحات پله پله داده شده که بتونید خیلی راحت این بافت رو ببافید

نوشته آموزش بافت بلوز مردانه و پسرانه یقه باز اولین بار در مدل 2016,مدل 95, رنگ سال 2016,رنگ سال 95 پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *